Skills Elevation FHB

Image

Innowacyjność &
Edukacja

Mieszcząca się w Berlinie, Skills Elevation FHB, jest liderem w branży kreowania, pilotażu oraz wdrażania do różnorodnych środowisk edukacyjnych innowacyjnych, opartych na mediach cyfrowych formatów szkoleniowych. Formaty te obejmują zasoby zdalnego nauczania cyfrowego, nauczania hybrydowego, grywalizacji, nauczania opartego na wyzwaniach (challenge-based learning) oraz szkoleń modułowych przeprowadzanych w środowisku wirtualnym.

Skills Elevation FHB oparta jest na przekonaniu o konieczności podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i szkoleniowców pracujących z młodzieżą w niekorzystnej sytuacji życiowej, niepracującą, nie uczącą ani nie doszkalającą się (tzw. NEET), a także z osobami dorosłymi, które poszukują ścieżki powrotu do edukacji.

Nasze materiały edukacyjne dostępne są bezpłatne dla edukatorów wszystkich sektorów, aby mogli testować je ze swoimi uczniami oraz wykorzystywać w codziennej praktyce nauczycielskiej.


  

Umiejętności 

& Szkolenia

Zapewniając innowacyjne oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe i edukacyjne, a także programy dla nauczycieli i trenerów, wspieramy podnoszenie poziomu ich kwalifikacji związanych z wyzwaniami szybko zmieniającego się krajobrazu edukacyjnego.

Nieustannie zmieniający się krajobraz zatrudnienia, ewoluujące trendy społeczne oraz oczekiwania wynikające z postępu technologicznego, napędzają zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności. Skills Elevation FHB dostarcza specjalistom szkoleniowym narzędzia, które pozwalają im odpowiadać na te zmiany.

W ostatnich latach, poprzez współpracę z siecią partnerów, opracowaliśmy interaktywne programy edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli, w zakresie:

Przedsiębiorczości

Produkcji Cyfrowych

Gospodarki Cyrkulacyjnej

Radykalizacji młodych ludzi w środowiskach cyfrowych

Bezpieczeństwa w środowiskach wirtualnych

Ostatnio skupialiśmy się na opracowaniu innowacyjnego spojrzenia na nauczanie cyfrowe, opartego na teorii uczenia się poprzez wyzwania (Challenge Based Learning). Zakłada ono tworzenie i pilotowanie wirtualnych wyzwań w postaci escape room oraz WebQuest, których celem jest umożliwianie młodym ludziom zdobywania szeregu kluczowych umiejętności.

Praca & Business

Przedsiębiorczość często wymieniana jest jako jeden z kluczowych czynników rozwoju przemysłowego UE, a także jako znaczący element napędzający rozwój poszczególnych regionów i krajów.

Badania wykazują, że obok posiadania wiedzy, przedsiębiorczość jest jednym z kluczowych czynników zamożności. Jednocześnie odgrywa także główną rolę w osiąganiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Skills Elevation FHB ma na celu rozwój i rozpowszechnianie zasobów wspierających przedsiębiorczość w lokalnej gospodarce, poprzez tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, ukierunkowanych na rzeczywiste potrzeby lokalnych przedsiębiorstw oraz prezentowanych za pośrednictwem dostępnych środowisk edukacyjnych. Aby wspierać skuteczny i zrównoważony rozwój lokalnych firm, Skills Elevation FHB ma na celu zapewnianie możliwości nawiązywania kontaktów i wzajemnej współpracy niewielkim i małym przedsiębiorstwom.

Dzięki działalności związanej z projektami opartymi na współpracy mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu edukacji koleżeńskiej oraz programów mentorskich pomiędzy prosperującymi firmami a początkującymi przedsiębiorcami. Skills Elevation FHB posiada również doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z branż kreatywnych, których wspiera w korzystaniu z narzędzi planowania i rozwijania pomysłów biznesowych.

Skills Elevation FHB jest oddana promowaniu wpływu społecznego istniejących przedsiębiorstw w naszym rejonie, poprzez który mogą one odpowiadać na potrzeby lokalnej i regionalnej społeczności.

Multi
Media

& Materiały cyfrowe

Skills Elevation FHB posiada znaczną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie produkcji multimedialnych zasobów edukacyjnych. Opracowaliśmy serię materiałów symulacyjnych oraz filmów adresowanych do nauczycieli, szkół oraz instytucji kształcenia zawodowego, z których można korzystać w trybie online lub offline. Zajmują się one takimi zagadnieniami, jak odpowiedzialne obywatelstwo cyfrowe, odpowiedzialność obywatelska, bezpieczeństwo cyfrowe i przemoc w sieci.

Ponadto współtworzyliśmy interaktywne materiały edukacyjne i programy szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z młodzieżą, umożliwiające włączenie mediów cyfrowych do ich praktyk; materiały edukacyjne o niewielkich rozmiarach adresowane do początkujących przedsiębiorców i młodych pracowników; oraz materiały szkoleniowe dla edukatorów, przygotowujące ich do tworzenia filmów dokumentalnych i wywiadów, jako formy rozwijania kompetencji cyfrowych, umiejętności czytania i liczenia oraz świadomości kulturowej uczniów.

Skills Elevation FHB ma na celu umożliwienie nauczycielom ze wszystkich środowisk, stawać się twórcami własnych treści edukacyjnych, poprzez promowanie łatwych w użyciu, niedrogich lub całkowicie bezpłatnych rozwiązań w zakresie produkcji i edukacji opartych na mediach cyfrowych.


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Kenem pod adresem
info@skillselevationfhb.com